PhDr. MARTINA TURINOVÁ (Venglářová)

PSYCHOTERAPEUTICKÁ PRAXE PODĚBRADY

psychologické poradenství a diagnostika
psychoterapie
supervize


Psychotrerapie

Psychotrerapie, párová terapie, poradenství, manželské poradenství atd.

Více...

Psychoanalytická psychoterapie umožňuje hlubší sebepoznání. V terapii je možné změnit dosavadní nefungující způsoby chování a případně vytvářet nové, efektivnější.


Supervize

Jaké jsou formy supervize a kdy je volit, oblasti zaměření, místo setkání atd.

Více...

Supervize slouží k reflexi pocitů spojených s prací s klienty. Pomáhá hledat nové přístupy, vnímat vztahy v týmu a umožňuje tak profesionální růst.
Kurzy – semináře

Vzdělávání zdravotníků, sociálních pracovníků a pedagogů.

Více...


KURZY jsou koncipovány jako interaktivní, posluchači si teoretické poznatky mohou vyzkoušet, najít způsob použití v jejich konkrétní praxi i životě. Jsou doplněny testy ke zmapování určitých způsobů komunikace či pracovního chování.