PhDr. Martina Venglářová

Feature-img

Profesní zaměření:

psychiatrie

psychoterapie

sexuologie

supervize


Profesní zaměření
Členství v odborných organizacích
Vzdělání
Praxe

SPOLUPRÁCE:


PROFESNÍ ZAMĚŘENÍ

PhDr. Martina Venglářová
Ve své praxi se zaměřuji především na problémy v mezilidských vztazích, zejména ve vtazích partnerských. Se vztahy lze pracovat v individuální psychoterapii, nebo formou párových konzultací. Vzhledem k dlouholeté praxi v oblasti psychiatrie pracuji také s klienty, kteří mají různé příznaky duševní nepohody, vyvolané dlouhodobou zátěží stresem, traumatem. Ve spolupráci s psychiatry tak lze lépe zvládnout deprese, úzkostné stavy, fobie nebo příznaky posttraumatické poruchy. Již několik let pracuji s manželskými a partnerskými dvojicemi, včetně stejnopohlavních párů. Věnuji se problémům v sexuálním životě, sexuálním dysfunkcím psychického původu, nesouladu v sexuálním životě páru a následkům sexuálních traumat.

Komplexní sexuologickou péči poskytujeme spolu s kolegy ve zdravotnickém zařízení GONA.

Zkušenosti z oblasti psychiatrie, psychoterapie a sexuologie využívám při lektorské činnosti. Nabízím semináře, besedy pro odborníky i laickou veřejnost, studenty. Témata najdete v samostatné nabídce.

Při své práci se řídím Etickým kodexem.


ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH ORGANIZACÍCH:

 • Asociace rodinných a manželských poradců (www.amrp.cz)
 • Česká asociace pro psychoterapii, člen Odborné rady (www.czap.cz)
 • Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii (www.cspap.cz), kandidát
 • Český institut pro supervizi, člen etické komise (www.supervize.eu)
 • Institut aplikované psychoanalýzy, kandidát (www.iapsa.cz)
 • Sexuologická společnost ČLS JEP
  • Dětská sekce Sexuologické společnosti ČSL JEP
 • Česká psychoterapeutická společnost J.E.P. (www.psychoterapeuti.cz)


VZDĚLÁNÍ:

Kvalifikační studium v oborech Pedagogika, Psychologie, Péče o nemocné (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, IPU) v letech 1997-2003, rigorózní zkouška v r. 2005.

Výcviky v psychoterapeutických metodách:
1997-2004 Výcvik ve skupinové dynamicky orientované psychoterapii
2004-2006 Výcvik v integrativní supervizi ČIS
2013-2018 Výcvik v psychoanalytické psychoterapii IAPSA
2015-2021 Výcvik v párové a rodinné psychoanalytické psychoterapii IPARPT (ČSPAP)
2020 Výcvik v individuální psychoanalytické psychoterapii - probíhá (ČSPAP)

Další krátkodobé výcviky zaměřené na práci s traumatem, krizovou intervenci, psychologické diagnostické metody apod.


PRAXE:

 • 1996 – 2000 Vyšší zdravotnická škola, výuka a vedení oboru Diplomovaná sestra pro psychiatrii
 • 2000 – 2004 Psychiatrická léčebna Bohnice (Krizové centrum, Linka důvěry, Sexuologie)
 • 2004 – 2006 3.lékařská fakulta Univerzity Karlovy, odborný asistent
 • 2003 - 2008 Bílý kruh bezpečí, poradce, lektor
 • 2005 - 2008, 2018 a dále Soukromé sexuologické centrum GONA; www.sex-centrum.cz
 • 2016 až nyní Pražská vysoká škola psychosociálních studií – výuka předmětu Úvod do sexuologie
Od roku 2005 působím v soukromé praxi.