PhDr. Martina Venglářová

Feature-img

PSYCHOTERAPIE

PhDr. Martina Venglářová
Psychoanalytická psychoterapie umožňuje hlubší sebepoznání. Události z našeho dosavadního života se spolu s vrozeným základem osobnosti podílejí na způsobu chování, komunikace i na vytváření současných vztahů. Rozpoznání těchto minulých vlivů umožňuje lépe se soustředit na přítomnost a reagovat více v souladu s ní. Většinou pak dochází také ke zmírnění symptomů, jako je úzkost, depresivita, napětí apod.
Člověk si během života vytváří různé způsoby, jak reagovat. Někdy jedná stereotypně, používá chování, které nevede k cíli, jaký si stanovil. V terapii je možné změnit dosavadní nefungující způsoby chování a případně vytvářet nové, efektivnější.
KOMU JE PSYCHOTERAPIE URČENA?

Tento terapeutický přístup je vhodný jednak jako samostatná léčba u různých psychických obtíží, pomáhá zvládnout zátěžové životní situace. V žádoucích případech ji lze kombinovat s jinými způsoby léčby, například s užíváním farmak.

Spolupracuji se specialisty dalších oborů, např. psychiatrie, sexuologie.

Nabízím psychoterapii také lidem, kteří zažili sexuální trauma. Sexuální zneužívání i znásilnění způsobuje obětem dlouhodobé obtíže nejen v sexuálním životě. I mnoho let po traumatizaci se objevují příznaky posttraumatické poruchy (intenzivní vzpomínky na tuto událost, problémy v běžném fungování, zvýšené napětí, úzkosti až fobie, tendence vyhýbat se některým situacím). Psychoterapií lze výrazně přispět ke zlepšení prožívání, vypořádat se s minulostí.

Obvyklá frekvence sezení je u individuální psychoterapie 1 – 2x týdně, doba docházení se řídí konkrétními problémy a potřebami klienta. Jde však spíše o měsíce než o týdny.


PÁROVÁ TERAPIE:

Tato forma psychoterapie se hodí pro partnery či manželské páry. Zaměřuje se na porozumění tomu, proč se objevily problémy v párovém soužití. Často tyto problémy vychází z minulosti vztahu. Lidé se seznámí v určité životní etapě, mají různá přání, plány, potřeby. Během života se dále vyvíjíme, důvody, pro které se nám partner líbil a proč jsme zvolili právě jeho, mohou ustoupit. A naopak, mohou se objevit nové potřeby, jejichž naplnění ve vztahu postrádáme. Někdy je těžké mluvit o konfliktních věcech. Zlepšení schopnosti vyjadřovat své potřeby a naslouchat druhým je součástí párových setkání.
Dalším důvodem problémů může být změna uspořádání v rodině, příchod nebo naopak dospívání a odchod dětí. Partneři spolu nacházejí nové způsoby soužití, spolupráce na chodu domácnosti, hospodaření s penězi, trávení volného času.
Závažným problémem je sexuální nesoulad, který může mít příčinu jak v samotném vztahu, tak např. v traumatickém zážitku jednoho z partnerů, v osobnostním nastavení nebo v sexuální dysfunkci či jiné poruše sexuálního chování.
Informace mezi párem a terapeutem jsou důvěrné. Lze uzavřít tzv. Dohodu o párové terapii, která obsahuje základní informace i právní zakotvení terapeutické práce.


PORADENSTVÍ:

Na rozdíl od psychoterapie poskytuje poradenství spíše než sebepoznání orientaci v konkrétní situaci klienta, zpřehlednění možností a dalších postupů. Může probíhat od jednorázového setkání až po 5 – 10 sezení. Zaměřeno je na aktuální problém.


MANŽELSKÉ PORADENSTVÍ:

Reflexe situace a přehled možností, jak situaci zlepšit.
Zaměření se na aktuální problémy a nastavení nových způsobů komunikace a vztahů páru nebo rodiny.

Ve své praxi spolupracuji se specialisty dalších oborů, např. psychiatrie, sexuologie.


OBJEDNÁNÍ KE KONZULTACI:

Objednaná konzultace je závazná. V případě, že se klient nemůže dostavit, lze ji zrušit týden předem, nahradit v témže týdnu (nemohu vždy zaručit volný termín). Jinak hradí klient storno v plné výši.

Informace mezi klientem a terapeutem jsou důvěrné. Lze uzavřít tzv. Terapeutickou dohodu, která obsahuje základní informace i právní zakotvení terapeutické práce.